dac-r

Rega DAC-R

Rega DAC-R radi sa velikim entuzijazmom i energijom – ima dinamičnu lakoću, apsolutno ispunjenu detaljima; briljantno postiže balans jasnoće i energije i eksplicitno opisuje muzičku pozornicu. Rega DAC-R se potpuno angažuje oko svake vrste muzike do koje vam je stalo. U pogledu tajminga, ritmičke uverlivosti, dubine i prirodne muzikalnosti Rega DAC-R je nedostižan. Asinhroni USB 24/192 kao i daljinski upravljač su nove karakteristike u odnosu na svog prethodnika. Testovi i nagrade: http://www.rega.co.uk/uploads/dac-r.jpg http://www.stereo.net.au/reviews/rega-dac-r/