P4200

Accuphase P-4200

P-4200 je stereo pojačalo snage koje podiže sofisticirani zvuk na sledeći nivo. Nasleđujući dizajnersku tehnologiju čuvenih Accuphaseovih modela kao što su A-200 i M-6000, novi modeli se odlikuju instrumentacionom topologijom pojačala i poboljšanim MCS+ kolom što dalje snižava šum. Specijalno izabrani vrhunski materijali i delovi pružaju impresivne rezultate. Celokupna konfiguracija P-4200 ima najnoviji princip instrumentacije pojačala, čime su omogućene potpuno balansirane signalne putanje.
P-6100

Accuphase P-6100

P-6100 je stereo verzija klase AB monofoničnog pojačala snage M-6000, nasleđujući njegovu izuzetnu dizjnersku tehnologiju. Odlikuje se instrumentacionom topologijom pojačala i poboljšanim MCS+ kolom, kao i principom strujnog feedbacka koji minimalizuje šum. U izlaznoj sekciji su korišćeni MOS-FET uređaji visoke energije čuveni po sjajnom zvuku i potpunoj pouzdanosti. MOS-FET-ovi imaju odličan frekvencijski odziv i visoku ulaznu impedansu koja umanjuje opterećenje prethodne drajverske sekcije.
P-7100

Accuphase P-7100

Impresivno pojačalo snage sposobno za isporuku 1000 W x2 na 1Ω. Pojačivačke sekcije imaju potpuno balansirane signalne putanje kao kod visokokvalitetnih instrumentacionih pojačala. Unapređena MCS+ topologija i strujni feedback dizajn stvaraju bolji odnos signal/šum, izobličenje i ostale parametre performansi. Masivni, visokoefikasni 1.5 kVA torusni transformator i raspored od 11-paralelnih push-pull visokoenergetskih tranzistora pružaju enormnu količinu linearne energije na ultra niskom opterećenju od 1Ω.
M-6000

Accuphase M-6000

M-6000 je stvoreno kada su se osobine pojačala snage procenjivale iz jednog sasvim drugačijeg ugla. Želeći ništa manje od ultimativnog kvaliteta zvuka, ovo monofonično pojačalo snage sa svojim masivnim delovima za snižavanje toplote je impresivan poduhvat. Presudna razlika od konvencionalnog dizajna leži u činjenici da M-6000 poseduje dva kompletno identična kola pojačala snage u paralelnom pogonu. Potpuno razdvojena i postavljena na levoj i desnoj strani šasije, isporučuju rezerve izlazne struje na neverovatnom nivou.
a-36_front_switch

Accuphase A-36

Novi model A-36 preuzeo je vrhunsku tehnologiju jačih modela. On redefiniše osnovu za pojačala snage čiste A klase i predstavlja usredsređenu pažnju na detalj i posvećenost kvalitetu zvuka, po čemu je Accuphase sa pravom poznat. Snažan izvor snage sastoji se od masivnog transformatora i dva velika 47,000μF filtrirajuća kondenzatora. Izlazna snaga u svakom kanalu izmerena je na impresivnih 150W pri 1Ω, 120W pri 2Ω, 60W pri 4Ω i 30W pri 8Ω. Čak se i zvučnici sa izrazito niskom impedansom ili drastičnim oscilacijama impedanse mogu pouzdano koristiti sa ovim impresivnim pojačalom.
A-47-front

Accuphase A-47

A-47 je naslednik modela A-46 i zasnovan je na tehnologiji razvijenoj za modele višeg ranga. Izlazna sekcija A-47 koristi snažne MOS-FET-ove visokih performansi, idealne za primenu u oblasti zvuka. Za svaki kanal, šest uređaja je postavljeno u paralelan push-pull raspored čiste klase A. Time se postiže veoma niska izlazna impedansa, koja obezbeđuje konstantan napon za unos sa niskom impedansom. Superiorne performanse su evidentne iz linearne prograsivnosti snage od 45W pri 8Ω, 90W pri 4Ω i 180W pri 2Ω. Pojačalo ima mogućnost pogona ultra niskih impedansi od 1Ω sa neverovatnih 360W (samo muzički signal).
A-65

Accuphase A-65

Naslednik A-60, promenjenog modela, A-65 sadrži akumulirano Accuphaseovo umeće uz brojna dalja poboljšanja. Ulazna sekcija je konfigurisana kao instrumentaciono pojačalo koje pruža potpuno balansirane ulazne signalne putanje. Izlazna sekcija A-65 poseduje snažne MOS-FET uređaje čuvene po odličnom zvuku i superiornoj pouzdanosti. Za svaki kanal, deset ovih uređaja je raspoređeno u paralelnoj push-pull konfiguraciji.
A-200

Accuphase A-200

A-200 je ugradilo celokupno Accuphaseovo  znajne o pojačalima snage. Predodređeno je da postane prekretnica, podižući audio umetnost na viši nivo. Da bi realizovalo idealan pogon zvučnika, A-200 koristi strukturalni dizajn koji prevazilazi čak i M-6000. Dve potpuno razdvojene jedinice pojačala snage, svaka sa sopstvenim delom za snižavanje toplote na svojoj strani šasije, u paralelnom su pogonu. Druga istaknuta karakteristika A-200 je veoma unapređen odnos signal/šum.