PS-520

Accuphase PS-520

Da bi korigovao talasnu formu struje PS - 520 koristi MOS - FET tranzistore u Push-Pull topologiji. Sva elektronska kola u uređaju su analognog tipa. Oblik talasa ulazne struje sadrži šum i izobličenje koje PS - 520 eliminiše formirajući visoko preciznu i stabilnu talasnu formu. PS-520 ne sadrži oscilatore kao ni prekidače tako da ne unosi visoko frekvencijski šum. Kolo koje neprekidno upoređuje talasni oblik ulazne struje, upoređuje ga sa idealnom referencom i dodaje ili oduzima tačno potreban nivo kompenzacije.
PS-1220

Accuphase PS-1220

PS-1220 je unapređena verzija koja obuhvata najnoviju ’’MOS-FET push-pull’’ topologiju koja funkcioniše po principu talasa. Referentni signalni generator poseduje dodatno poboljšanu preciznost i uravnoteženom vezom je povezan je sa sekcijom za napajanje u cilju obezbeđenja najniže moguće izlazne distorzije.Sva signalna kola kod PS-1220 su analogna i koriste ’’tehnologiju talasa’’ za pretvaranje napajanja iz regularne AC utičnice u izuzetno čist sinusnotalasni oblik koji se koristi kao stabilan i netaknut energetski izvor za A / V komponente.  
smart-synchro

Clearaudio Smart Syncro

Sinhroni motori koji se koriste u Clearaudiovim gramofonima postižu svoj najbolji zvučni potencijal uz stabilizovano napajanje kao što je Smart Synchro. Potpuno stabilno napajanje pruža performanse na najvišem nivou pri naponu od 230 V i 115V i ima dve izlazne frekvencije koje se mogu odvojeno podesiti između 47 i 89 herca, omogućavajući menjanje elektronske brzine. Generišući novo strujno napajanje sa do 3W snage, motori su zaštićeni od dejstva oscilacije napona i distorzije jačine signala.
ACCU-+

Clearaudio Accu +

Inovativna napajajuća tehnologija koristi najnaprednije ideje. Accu + napajanje je ultimativna audio dopuna za BASIC + i BALANCE + gramofonske sekcije. Sa odabranim i pripremljenim NiMH baterijama,  Accu + napajanje deluje kao visoko efikasan filter koji pouzdano zaustavlja strujne nečistoće koje  mogu jako uticati na zvuk.  Accu + je rešenje za nepomućen slušalački užitak.
accu-drive

Clearaudio Accu Drive

Accu drive je revolucionaran uređaj za napajanje gramofona jednosmernom strujom. On spaja dve iste olovne baterije sa kompleksnim elektronskim bezbedonosnim mehanizmom koji štiti od kratkog spoja, preopterećenja, šuma i oscilacije napona. Konstantan sistem napajanja Accu Drivea održava baterije u optimalnom operativnom stanju i hrani pogonski sistem gramofona savršenom strujom od 24 volti sa odstupanjima manjim od 0.2V. Kao rezultat dobija se stabilan nivo i čistoća zvuka iznad svih očekivanja.