cmr

Lavardin Model CMR

Model CMR strujni kabl nije skup, ali je veoma efikasan, primenjen na bilo koju komponentu: Lavardin pojačalo, CD plejere, ostala pojačala, elektrostatične zvučnike. Dizajnirali smo ih da bi se oslobodili svih strujnih nečistoća, a da pri tome ne stvorimo nove probleme. Efekat nije spektakularan jer zvuk, boja i balans ostaju nepromenjeni. Ali je fundamentalan jer stvara više prostora, mikro dinamike, fluidnosti, otvorenosti, uzbuđenja i angažmana.