PICclrHR

Lavardin Model CLR 83

Model CLR 83 Ultra Low Memory interkonekt je dizajniran da omogući maksimalne performanse Modela IT - integrisanog pojačala. CLR kablovi nisu jednostavni modeli; dve godine specijalnog istraživanja je uloženo u njih.  Od svog postanka 1998. godine, oni su Lavardinovi referentni kablovi. Ručno su sastavljeni u celosti. CLR 83 je opremljen sa 5-pin DIN utičnicom, predviđenom za Naim CD plejere.