PS-520

Accuphase PS-520

Da bi korigovao talasnu formu struje PS - 520 koristi MOS - FET tranzistore u Push-Pull topologiji. Sva elektronska kola u uređaju su analognog tipa. Oblik talasa ulazne struje sadrži šum i izobličenje koje PS - 520 eliminiše formirajući visoko preciznu i stabilnu talasnu formu. PS-520 ne sadrži oscilatore kao ni prekidače tako da ne unosi visoko frekvencijski šum. Kolo koje neprekidno upoređuje talasni oblik ulazne struje, upoređuje ga sa idealnom referencom i dodaje ili oduzima tačno potreban nivo kompenzacije.
PS-1220

Accuphase PS-1220

PS-1220 je unapređena verzija koja obuhvata najnoviju ’’MOS-FET push-pull’’ topologiju koja funkcioniše po principu talasa. Referentni signalni generator poseduje dodatno poboljšanu preciznost i uravnoteženom vezom je povezan je sa sekcijom za napajanje u cilju obezbeđenja najniže moguće izlazne distorzije.Sva signalna kola kod PS-1220 su analogna i koriste ’’tehnologiju talasa’’ za pretvaranje napajanja iz regularne AC utičnice u izuzetno čist sinusnotalasni oblik koji se koristi kao stabilan i netaknut energetski izvor za A / V komponente.