ASL-15

Accuphase ASL-15

Audio kablovi moraju ispunjavati brojne važne zahteve. Moraju imati minimum gubitaka prilikom prenosa, ne smeju uvoditi neku sopstvenu zvucnu osobinu, trebaju  u potpunosti prikazivati zvučne i muzičke kvalitete povezane opreme. Accuphaseovi audio kablovi imaju najmoderniju sofisticiranu tehnologiju koja ispunjava ove ciljeve. Kao rezultat intenzivnog istraživanja provodničkih i izolacionih materijala kao i principa konstrukcije kabla.
ASLC-15

Accuphase ASLC-15

Audio kablovi moraju ispunjavati brojne važne zahteve. Moraju imati minimum gubitaka prilikom transporta, ne smeju uvoditi neku sopstvenu soničnu karakteristiku, trebaju  u potpunosti prikazivati zvučne i muzičke kvalitete povezane opreme. Accuphaseovi audio kablovi imaju najmoderniju sofisticiranu tehnologiju koja ispunjava ove ciljeve. Kablovi SR serije imaju multi-hibridnu konfiguraciju osmodelnog jezgra. Centralni provodnik se sastoji od dva seta sa četiri različite bakarne žice.
AL-15

Accuphase AL-15

Accuphase OFS  kablovi  napravljeni su od gusto upletenog spoljašnjeg provodnika od bakra bez primesa kiseonika, koji pouzdano štiti dva upletena unutrašnja provodnika takođe napravljena od veoma čistog bakra. Kao rezultat, dobijen je visoko-kvalitetan kabl sa zanemarljivim gubicima u prenosu i izvrsnom otpornošću na indukovanu buku. Superioran performans ovih kablova  omogućava da zvučni karakter visoko-kvalitetnih audio komponenti povezanih u sistem bude potpuno sačuvan.
alc-15

Accuphase ALC-15

Accuphaseovi OFS  kablovi  napravljeni su od gusto upletenog spoljašnjeg provodnika od bakra bez primesa kiseonika, koji puzdano zaštićuje dva upletena unutrašnja provodnika takođe napravljena od veoma čistog bakra. Kao rezultat, dobijen je visoko-kvalitetan kabl sa zanemarljivim gubicima u prenosu i izvrsnom otpornošću na indukovanu buku. Superioran performans ovih kablova  omogućava da zvučni karakter visoko-kvalitetnih audio komponenti povezanih u sistem bude potpuno sačuvan.