E-260

Accuphase E-260

E-260 je usavršena verzija E-250, predstavlja najnoviju tehnologiju dizajna i poseduje istu naprednu AAVA kontrolu zvuka kao i kvalitetniji modeli E-560, E-460 i E-360. AAVA je revolucionaran princip koji redefiniše koncept kontrole zvuka počevši od uzemljenja, radeći čisto u analognom domenu radi visoke performanse i savršenog zvuka. U fazi izlaza, tranzistori visoke snage su kombinovani u paralelne push-pull konfiguracije što značajno povećava njihovu sposobnost da bezbedno kontrolišu zvučnike niske impedanse.
e-370_front_2

Accuphase E-370

Nasleđujući vrhunsku tehnologiju top-modela E-600 i high-power verziju modela E-470, E-370 predstavlja sasvim drugačiji model od E-360. Ukupan S/N odnos poboljšan je za 3 dB. Druge impresivne odlike su MOS-FET prekidači umesto releja za zaštitu zvučnika, koji omogućavaju superiorne električne karakteristike i dugoročnu pouzdanost. Topologija kola izlazne sekcije dizajnirana je za ekstremno nisku impedansu, pa je damping faktor preko 400, što znači odličan pogon zvučnika.
e-470_front2

Accuphase E-470

E-470 je potpuno drugačiji model u odnosu na prethodni E-460. Sekcije pretpojačala i pojačala snage su potpuno razdvojene, kako bi svaka mogla da razvije svoj puni potencijal i otkrije svoje performanse i savršenstvo zvuka. Jednostavnim pokretom prekidača, POWER IN, omogućava se individualno korišćenje svake sekcije. MCS+ pristup poboljšava ključne parametre performansi time što paralelno uključuje više identičnih kola, a strujni feedback pruža optimalnu stabilnost. Kao rezultat, izlazna faza niske impedanse postiže damping faktor od 500.
E-600-front

Accuphase E-600

Sa ciljem da nadvisi nivo performansi koji postavljaju tipovi zasebnih pojačala, E-600 u potpunosti koristi tehnologiju sofisticiranog dizajna, koja je tokom godina akumulirana u Accuphaseu. Poseduje usavršenu kontrolu jačine zvuka tipa AAVA, najnoviju topologiju kola, delove i materijale najboljeg kvaliteta. Blok pojačala snage je konfigurisan najmodernijim instrumentima topologije pojačala, čime je postignut balansiran prenos signala duž cele putanje. Uz MCS+ i current feedback amplification princip, postižu se odlične elektronske karakteristike.