E-260

Accuphase E-260

E-260 je usavršena verzija E-250, predstavlja najnoviju tehnologiju dizajna i poseduje istu naprednu AAVA kontrolu zvuka kao i kvalitetniji modeli E-560, E-460 i E-360. AAVA je revolucionaran princip koji redefiniše koncept kontrole zvuka počevši od uzemljenja, radeći čisto u analognom domenu radi visoke performanse i savršenog zvuka. U fazi izlaza, tranzistori visoke snage su kombinovani u paralelne push-pull konfiguracije što značajno povećava njihovu sposobnost da bezbedno kontrolišu zvučnike niske impedanse.
e-370_front_2

Accuphase E-370

Nasleđujući vrhunsku tehnologiju top-modela E-600 i high-power verziju modela E-470, E-370 predstavlja sasvim drugačiji model od E-360. Ukupan S/N odnos poboljšan je za 3 dB. Druge impresivne odlike su MOS-FET prekidači umesto releja za zaštitu zvučnika, koji omogućavaju superiorne električne karakteristike i dugoročnu pouzdanost. Topologija kola izlazne sekcije dizajnirana je za ekstremno nisku impedansu, pa je damping faktor preko 400, što znači odličan pogon zvučnika.
e-470_front2

Accuphase E-470

E-470 je potpuno drugačiji model u odnosu na prethodni E-460. Sekcije pretpojačala i pojačala snage su potpuno razdvojene, kako bi svaka mogla da razvije svoj puni potencijal i otkrije svoje performanse i savršenstvo zvuka. Jednostavnim pokretom prekidača, POWER IN, omogućava se individualno korišćenje svake sekcije. MCS+ pristup poboljšava ključne parametre performansi time što paralelno uključuje više identičnih kola, a strujni feedback pruža optimalnu stabilnost. Kao rezultat, izlazna faza niske impedanse postiže damping faktor od 500.
E-600-front

Accuphase E-600

Sa ciljem da nadvisi nivo performansi koji postavljaju tipovi zasebnih pojačala, E-600 u potpunosti koristi tehnologiju sofisticiranog dizajna, koja je tokom godina akumulirana u Accuphaseu. Poseduje usavršenu kontrolu jačine zvuka tipa AAVA, najnoviju topologiju kola, delove i materijale najboljeg kvaliteta. Blok pojačala snage je konfigurisan najmodernijim instrumentima topologije pojačala, čime je postignut balansiran prenos signala duž cele putanje. Uz MCS+ i current feedback amplification princip, postižu se odlične elektronske karakteristike.
C2110

Accuphase C-2120

C-2120 je naslednik C-2110 modela. Nasledio je naprednu tehnologiju dizajna modela C-2810 i C-2410 ,a odlikuje se i AAVA kontrolom jačine zvuka istih izvanrednih specifikacija i konfiguracije, ali povećane topologije. AAVA je nova vrsta kontrole glasnoće koja omogućava odličan zvučni operacioni princip integrišući zahteve pojačanja i kontrole glasnoće i eliminišući sve mehaničke tačke kontakta sa signalne putanje. Činjenica da muzički signal više ne mora da prolazi kroz varirajuće otpornike donosi brojne izrazite prednosti.
2420

Accuphase C-2420

Precizan stereo kontrolni centar C-2420 reflektuje Accuphaseov zvučni senzibilitet dok sadrži naprednu tehnologiju razvijanu za modele C-3800 i C-2820. Otkada je prvi put predstavljena u pretpojačalu C-2800, 2002. godine, AAVA tehnologija je kontinualno poboljšavala i postajala finija, zadržavajući svoj osnovni princip. C-2420 ima razdvojena napajanja za levi i desni kanal, svako sa dodeljenim transformatorom energije, filtrirajućim kondenzatorima i perifernom topologijom.
C-2828

Accuphase C-2820

C-2820 sadrži AAVA tehnologiju razvijenu za model C-3800 i odlikuje se strogo odabranim materijalima i delovima. AAVA je fundamentalno drugačija od pristupa za procesuiranje digitalnog signala koju koristi A/D i D/A konverzija. Kontrola jačine zvuka radi isključivo u analognom domenu. Koristiti AAVA za menjanje jačine zvuka znači da visok S/N odnos i nisko izobličenje pojačala ostaju potpuno netaknuti. Frekvencijski odziv i kvalitet zvuka ne trpe tokom slušanja.
C-3800

Accuphase C-3800

C-3800 sada koncentriše široko znanje i umeće sticano godinama na polju pretpojačala u proizvod koji je predodređen da postane novi model za sledeću generaciju. U pogledu koncepta i izvedene topologije, ovo pretpojačalo stoji na samom čelu tehnologije. Među izuzetnim odlikama modela C-3800 najviše se ističe dalje razvijen koncept "Balanced AAVA". Dva AAVA kola se pogone u balansiranoj konfiguraciji, rezultirajući idealnom kontrolom jačine zvuka od balansiranog ulaza do balansiranog izlaza.
C-27

Accuphase C-27

Analogni fono zapis doživljava tih bum među pronicljivim ljubiteljima muzike. Ne treba pominjati da je gramofonski ekvilajzer neophodan za ekstraktovanje enormnog bogatstva zvučnih informacija ugraviranih na vinil ploče. Još, izbor tonske ručke, zvučnice i drugih delova playback sistema zahteva razumevanje audio osnova. To je polje na kome investiranje vremena i truda može ostvariti veoma zadovoljavajuće rezultate.Accuphase je postigao značajnu umešnost u dizajniranju i pravljenju fono ekvilajzera.
P4200

Accuphase P-4200

P-4200 je stereo pojačalo snage koje podiže sofisticirani zvuk na sledeći nivo. Nasleđujući dizajnersku tehnologiju čuvenih Accuphaseovih modela kao što su A-200 i M-6000, novi modeli se odlikuju instrumentacionom topologijom pojačala i poboljšanim MCS+ kolom što dalje snižava šum. Specijalno izabrani vrhunski materijali i delovi pružaju impresivne rezultate. Celokupna konfiguracija P-4200 ima najnoviji princip instrumentacije pojačala, čime su omogućene potpuno balansirane signalne putanje.
P-6100

Accuphase P-6100

P-6100 je stereo verzija klase AB monofoničnog pojačala snage M-6000, nasleđujući njegovu izuzetnu dizjnersku tehnologiju. Odlikuje se instrumentacionom topologijom pojačala i poboljšanim MCS+ kolom, kao i principom strujnog feedbacka koji minimalizuje šum. U izlaznoj sekciji su korišćeni MOS-FET uređaji visoke energije čuveni po sjajnom zvuku i potpunoj pouzdanosti. MOS-FET-ovi imaju odličan frekvencijski odziv i visoku ulaznu impedansu koja umanjuje opterećenje prethodne drajverske sekcije.
P-7100

Accuphase P-7100

Impresivno pojačalo snage sposobno za isporuku 1000 W x2 na 1Ω. Pojačivačke sekcije imaju potpuno balansirane signalne putanje kao kod visokokvalitetnih instrumentacionih pojačala. Unapređena MCS+ topologija i strujni feedback dizajn stvaraju bolji odnos signal/šum, izobličenje i ostale parametre performansi. Masivni, visokoefikasni 1.5 kVA torusni transformator i raspored od 11-paralelnih push-pull visokoenergetskih tranzistora pružaju enormnu količinu linearne energije na ultra niskom opterećenju od 1Ω.
M-6000

Accuphase M-6000

M-6000 je stvoreno kada su se osobine pojačala snage procenjivale iz jednog sasvim drugačijeg ugla. Želeći ništa manje od ultimativnog kvaliteta zvuka, ovo monofonično pojačalo snage sa svojim masivnim delovima za snižavanje toplote je impresivan poduhvat. Presudna razlika od konvencionalnog dizajna leži u činjenici da M-6000 poseduje dva kompletno identična kola pojačala snage u paralelnom pogonu. Potpuno razdvojena i postavljena na levoj i desnoj strani šasije, isporučuju rezerve izlazne struje na neverovatnom nivou.
a-36_front_switch

Accuphase A-36

Novi model A-36 preuzeo je vrhunsku tehnologiju jačih modela. On redefiniše osnovu za pojačala snage čiste A klase i predstavlja usredsređenu pažnju na detalj i posvećenost kvalitetu zvuka, po čemu je Accuphase sa pravom poznat. Snažan izvor snage sastoji se od masivnog transformatora i dva velika 47,000μF filtrirajuća kondenzatora. Izlazna snaga u svakom kanalu izmerena je na impresivnih 150W pri 1Ω, 120W pri 2Ω, 60W pri 4Ω i 30W pri 8Ω. Čak se i zvučnici sa izrazito niskom impedansom ili drastičnim oscilacijama impedanse mogu pouzdano koristiti sa ovim impresivnim pojačalom.
A-47-front

Accuphase A-47

A-47 je naslednik modela A-46 i zasnovan je na tehnologiji razvijenoj za modele višeg ranga. Izlazna sekcija A-47 koristi snažne MOS-FET-ove visokih performansi, idealne za primenu u oblasti zvuka. Za svaki kanal, šest uređaja je postavljeno u paralelan push-pull raspored čiste klase A. Time se postiže veoma niska izlazna impedansa, koja obezbeđuje konstantan napon za unos sa niskom impedansom. Superiorne performanse su evidentne iz linearne prograsivnosti snage od 45W pri 8Ω, 90W pri 4Ω i 180W pri 2Ω. Pojačalo ima mogućnost pogona ultra niskih impedansi od 1Ω sa neverovatnih 360W (samo muzički signal).
A-65

Accuphase A-65

Naslednik A-60, promenjenog modela, A-65 sadrži akumulirano Accuphaseovo umeće uz brojna dalja poboljšanja. Ulazna sekcija je konfigurisana kao instrumentaciono pojačalo koje pruža potpuno balansirane ulazne signalne putanje. Izlazna sekcija A-65 poseduje snažne MOS-FET uređaje čuvene po odličnom zvuku i superiornoj pouzdanosti. Za svaki kanal, deset ovih uređaja je raspoređeno u paralelnoj push-pull konfiguraciji.
A-200

Accuphase A-200

A-200 je ugradilo celokupno Accuphaseovo  znajne o pojačalima snage. Predodređeno je da postane prekretnica, podižući audio umetnost na viši nivo. Da bi realizovalo idealan pogon zvučnika, A-200 koristi strukturalni dizajn koji prevazilazi čak i M-6000. Dve potpuno razdvojene jedinice pojačala snage, svaka sa sopstvenim delom za snižavanje toplote na svojoj strani šasije, u paralelnom su pogonu. Druga istaknuta karakteristika A-200 je veoma unapređen odnos signal/šum.
DP-410

Accuphase DP-410

U Accuphaseu razvijen CD uređaj u DP-410 odlikuje se ekstremno krutim i veoma preciznim transportnim mehanizmom koji postiže nove nivoe performansi. Nizak gravitacioni centar i tih i tečan loading mehanizam takođe doprinose kvalitetu reprodukcije signala. Sekcija procesora ima sofisticirani dizajn kola i najmoderniju digitalnu tehnologiju. MDS++D/A pristup razvijen u Accuphaseu, i dalje je unapređen sa četiri strogo izabranim delta-sigma uređajima visokih performansi koji paralelno rade.
DP-510

Accuphase DP-510

DP-510 je naslednik DP-500. Cd mehanizam DP-510 je razvijen sa jednostavnim ali zahtevnim ciljem: ekstraktovati informacije napisane na CD sa stopostotnom uspešnošću. Accuphase je stvorio ekstremno krut i veoma precizan transportni mehanizam koji postiže nove nivoe performansi. Sekcija procesora koristi šest strogo izabranih delta-sigma uređaja visokih performansi koji paralelno rade, formirajući još prefinjeniji MDS++D/A sistem konverzije.
DP-550

Accuphase DP-550

DP 550 ima jedinstven mehanizam razvijen u okviru firme Accuphase zahvaljujući naprednoj tehnologiji koja je korišćena kod njihovih najboljih modela.To je integrisan SA-CD/CD plejer visokih performansi koji predstavlja plodove intezivnog istraživanja i mnogih dugih časova slušanja. Vrsta digitalnog procesora koja je korišćena kod DP-550 odlikuje se inovativnim metodom koji se zove MDS+ (Multiple Delta Sigma+) D/A konvertori koji se nalaze u DP-550 pripadaju najnovijem tipu Hyperstream™ (ES9008 iz ESS tehnologije).
DP-600

Accuphase DP-600

Referentni kombo zasebnog tipa DP-800/DC-801 i integrisani DP-700 svojim izuzetnim mehanizmom razvijenim u Accuphaseu pobrali su najbolje nagrade i kritike širom sveta. Novi DP-600 je na poziciji uz DP-700,  preuzimajući njegovo sofisticirano umeće ali i sopstveni high-end integrisani SA-CD plejer. Sprovedeni su intezivni testovi preslušavanja da bi se obezbedio optimalan kvalitet reprodukcije. Visoko ocenjen SA-CD drajverski mehanizam u DP-600 je ultimativni uređaj za stoprocentno ekstraktovanje informacija sa SA-CD diskova.
DP-700

Accuphase DP-700

Kada je Accuphase predstavio ultimativan plejer razdvojenog SA-CD/CD tipa, modele DP-800 i DC-801, nova epoha u istoriji audija je započela. Dobijajući svetske pohvale u pogledu tehnološke posebnosti i zvučnog kvaliteta, par transporta i procesora je postala nova refernca za SA-CD reprodukciju. Novi DP-700 je plejer integrisanog SA-CD tipa koji sadrži najmoderniju tehnologiju. U transportnoj sekciji, posebni DSP čip kontroliše digitalnu obradu obezbeđujući tačno očitavanje signala snimljenog na SA-CD.
DP-900

Accuphase DP-900

SA-CD uređaj u DP-900 je razvijen u Accuphaseu da bi se obezbedile najbolje performanse. Njegov veoma masivan dizajn kombinuje superiornu krutost sa izuzetnom preciznošću. U poređenju sa CD jedinicom, SA-CD ima veću brzinu obrtaja a poziciona pikap preciznost kao i potiskivanje vibracija  moraju biti višeg ranga, da bi omogućili potpuni pristup enormnoj količini informacija uskladištenih na disku.  
dc-37_front1

Accuphase DC-37

DC-37  je veoma funkcionalan i uslužan. Spoljašnji digitalni izvori se mogu konektovati na šest digitalnih ulaza: HS-LINK, COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 1, OPTICAL 2, i USB. DC-37 je sigurno najmoderniji digitalni procesor koji je jako povezan sa budućnošću, sa sve zastupljenijom kompjuterskom i hi-res muzikom. Jedino ozbiljno selektovane komponente kola, materijali i drugi delovi najvišeg kvaliteta korišćeni su, da bi se postiglo ogromno bogatstvo informacija koje se pretvaraju u spektakularno muzičko iskustvo.
DF-55

Accuphase DF-55

Multi-pojačanje je sam vrh audio sveta. Termin se odnosi na podelu muzičkog spektra na nekoliko različitih koturova, koji se napajaju dodeljenim pojačalom snage i direktno su povezani sa zvučničkom jedinicom. Ovakav sistem je neizbežno kompleksniji, ali kada je pravilno konfigurisan i podešen, može postići reprodukciju zvuka takvih razmera koja nije moguća na bilo koji drugi način. Konfigurisanje multi-pojačanog sistema pruža najlepše audio zadovoljstvo.  
DG-58-front

Accuphase DG-58

Accuphase je 1997. predstavio uređaj koji je promenio koncept grafičkog ekvilajzera i bio glavna vest u audio svetu. DG-58 je digitalni ekvilajzer četvrte generacije koji oslikava najmoderniju tehnologiju napredne obrade signala koju je razvio Accuphase. Većinom operacija se upravlja preko velikog, HD wide-format color LCD panela. Pravo je zadovoljsto kada pomoću ponuđene olovke i ekrana postižete željeni ishod. DG-58 uzdiže ideju inteligentne ekvalizacije na novi nivo, ostajući jednostavan i intuitivan za upotrebu, uz pomoć  jasnog i preglednog grafičkog interfejsa.
T-1100

Accuphase T-1100

Naslednik visokorangiranog modela T - 1000. Zahvaljujući spoju najnovijeg RF dizajna sa sofisticiranom digitalnom obradom signala, obezbeđuje velike brzine i visoku preciznost DSP čipa, tako da, zahvaljujući tome, može da premosti glavne funkcije sa tjunera u digitalni domen bez žrtvovanja performansi i kvaliteta zvuka. Audiofili i ljubitelji muzike sada mogu da uživaju u najboljem FM izdanju. Redizajnirana prednja ploča ima dvostruko podešeno kolo koje optimizuje osetljivost i selektivnost.
PS-520

Accuphase PS-520

Da bi korigovao talasnu formu struje PS - 520 koristi MOS - FET tranzistore u Push-Pull topologiji. Sva elektronska kola u uređaju su analognog tipa. Oblik talasa ulazne struje sadrži šum i izobličenje koje PS - 520 eliminiše formirajući visoko preciznu i stabilnu talasnu formu. PS-520 ne sadrži oscilatore kao ni prekidače tako da ne unosi visoko frekvencijski šum. Kolo koje neprekidno upoređuje talasni oblik ulazne struje, upoređuje ga sa idealnom referencom i dodaje ili oduzima tačno potreban nivo kompenzacije.
PS-1220

Accuphase PS-1220

PS-1220 je unapređena verzija koja obuhvata najnoviju ’’MOS-FET push-pull’’ topologiju koja funkcioniše po principu talasa. Referentni signalni generator poseduje dodatno poboljšanu preciznost i uravnoteženom vezom je povezan je sa sekcijom za napajanje u cilju obezbeđenja najniže moguće izlazne distorzije.Sva signalna kola kod PS-1220 su analogna i koriste ’’tehnologiju talasa’’ za pretvaranje napajanja iz regularne AC utičnice u izuzetno čist sinusnotalasni oblik koji se koristi kao stabilan i netaknut energetski izvor za A / V komponente.  
AC-5

Accuphase AC-5

Za razliku od CD - ova, reprodukcija analognog zapisa visokog kvaliteta zahteva posvećenost i razumevanje različitih apekata procesa, čineći uživanje u muzici sa ove vrste medija posebnim i zaista vrednim iskustvom. Accuphase je pobrao sve najviše pohvale u audio svetu. Napravljen je i sledeći logičan korak u razvoju Accuphase MC zvučnica koje imaju dugačku istoriju, počevši od AC - 1 iz 1979. godine, pa preko AC - 2 i AC - 3. AC - 5 istovremeno na raspolaganju ima i novi dizajn i najfinije materijale.
ASL-15

Accuphase ASL-15

Audio kablovi moraju ispunjavati brojne važne zahteve. Moraju imati minimum gubitaka prilikom prenosa, ne smeju uvoditi neku sopstvenu zvucnu osobinu, trebaju  u potpunosti prikazivati zvučne i muzičke kvalitete povezane opreme. Accuphaseovi audio kablovi imaju najmoderniju sofisticiranu tehnologiju koja ispunjava ove ciljeve. Kao rezultat intenzivnog istraživanja provodničkih i izolacionih materijala kao i principa konstrukcije kabla.
ASLC-15

Accuphase ASLC-15

Audio kablovi moraju ispunjavati brojne važne zahteve. Moraju imati minimum gubitaka prilikom transporta, ne smeju uvoditi neku sopstvenu soničnu karakteristiku, trebaju  u potpunosti prikazivati zvučne i muzičke kvalitete povezane opreme. Accuphaseovi audio kablovi imaju najmoderniju sofisticiranu tehnologiju koja ispunjava ove ciljeve. Kablovi SR serije imaju multi-hibridnu konfiguraciju osmodelnog jezgra. Centralni provodnik se sastoji od dva seta sa četiri različite bakarne žice.
AL-15

Accuphase AL-15

Accuphase OFS  kablovi  napravljeni su od gusto upletenog spoljašnjeg provodnika od bakra bez primesa kiseonika, koji pouzdano štiti dva upletena unutrašnja provodnika takođe napravljena od veoma čistog bakra. Kao rezultat, dobijen je visoko-kvalitetan kabl sa zanemarljivim gubicima u prenosu i izvrsnom otpornošću na indukovanu buku. Superioran performans ovih kablova  omogućava da zvučni karakter visoko-kvalitetnih audio komponenti povezanih u sistem bude potpuno sačuvan.
alc-15

Accuphase ALC-15

Accuphaseovi OFS  kablovi  napravljeni su od gusto upletenog spoljašnjeg provodnika od bakra bez primesa kiseonika, koji puzdano zaštićuje dva upletena unutrašnja provodnika takođe napravljena od veoma čistog bakra. Kao rezultat, dobijen je visoko-kvalitetan kabl sa zanemarljivim gubicima u prenosu i izvrsnom otpornošću na indukovanu buku. Superioran performans ovih kablova  omogućava da zvučni karakter visoko-kvalitetnih audio komponenti povezanih u sistem bude potpuno sačuvan.