Cena 4800€

Tehničke karakteristike

Ručno urađena RB2000 ručka, precizno podešen ležaj i aluminijumski podmetač

Tanjir od keramičkog oksida obrađen dijamantom

Pionirski dizajn skeletne ploče

Fabrički podešena Apheta MC

Spoj od magnezijuma i fenola

 

 

Dokumenta