Cena 735 €

Tehničke karakteristike

RB303 gramofonska ručka

Tehnologija dvostrukog učvršćenja

Dizajn jako lake  plinte

Ručno podešen  motor, 24V niskog šuma i niskih vibracija

3 visokokvalitetna finiša

Opciona Elys 2 zvučnica, fabrički podešena

Garancija 24 meseca