Cena 3350 €

Tehničke karakteristike

pojačanje 26 dB  (kada je interna impedansa zvučnice  2 – 10 Ω i MM nivo RIAA pretpojačala ili fono sekcije  47 kΩ load)
pogon  MM RIAA pretpojačala ili fono sekcije 10 kΩ ~ 47 kΩ Upotrebljive MC  zvučnice: interne impedanse opsega od 2 Ω – 10 Ω
pogon MM RIAA pretpojačala fono sekcije 10 kΩ ~ 47 kΩ Upotrebljive MC zvučnice : interne impedanse opsega od 2 Ω – 10 Ω
Upotrebljive MC zvučnice interne impedanse opsega od 2 Ω – 10 Ω
frekvencijski opseg 10 – 100,000 Hz