Cena 7500 €

Tehničke karakteristike

Konstrukcioni detalji Optimizovane rezonance u kućištu, kaišni prenos sa samopodešavajućom kontrolom brzine.Precizni CNC, površinski obrađen, donja ploča diska napravljena od kvalitetnog nerđajućeg čelika, dinamično balansirana.Glavna ploča diska veličine 70mm, izrađena od POM materijala sa velikom gustinom i odličnom dimenzionom stabilnošću, dinamično balansirana.
Menjanje brzine: Komotna promena brzine (33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm).
Pokretanje motora Visok torzioni momenat, DC-motor, ekskluzivno napravljen za Clearaudio.Elektronska, optička kontrola (“OSC”), pravovremeno, kroz infracrveni senzor.
Glavno ležište Clearaudiov patent CMB – tehnologija ležišta.
Materijal ploče diska Precizni CNC, površinski obrađen, donja ploča diska napravljena od kvalitetnog nerđajućeg čelika, dinamično balansirana.Glavna ploča diska veličine 70mm, izrađena od POM materijala sa velikom gustinom i odličnom dimenzionom stabilnošću, dinamično balansirano.
Visina ploče diska Precizno mašinski obrađen CNC od 15 mm, napravljen od kvalitetnog nerđajućeg čelika, dinamično balansiran.
Dodatne specijalne karakteristike Mogućnost finog podešavanja svih donjih delova gramofona.Optička kontrola brzine (OSC).Opciono podešavanje centra osovine za podešavanje odstupanja kod LPMogućnost reprodukcije sa dve ručice gramofona.
Tačnost brzine(izmerena) Manje od ±0,05 %
Dimenzije (W/D/H) 479 mm x 485 mm x 225 mm
Težina 23 kg (bez ručice i strujnog napajanja)