Cena 8490 €

Tehničke karakteristike

Maksimalna snaga 220W po kanalu
Visoko-konfigurabilna audiofilska gramofonska sekcija
Potpuno konfigurabilni ulazi / izlazi
AIR® streamer kartica
Izlaz za subwoofer  sa aktivnom skretnicom
Mogućnost postavljanja u horizontalan ili vertikalan položaj

 

 

Dokumenta