Cena 1500 €

Tehničke karakteristike

konstrukcioni detalji šasija optimalne rezonance
brzine 33 ⅓, 45 i 78 rpm
drajver DC motor sa niskošumnim ležištima
tanjir POM, 30 mm debljine
ukupna težina približno 7.5 kg (sa motorem, ručkom i zvučnicom)
dimenzije (Š/D/V u mm) približno 420 x 350 x 140

Nagrade i priznanja

  • http://www.one-hifi.com/wp-content/uploads/2014/05/award-50x50.jpg
  • http://www.one-hifi.com/wp-content/uploads/2014/05/award-1-50x50.jpg
  • http://www.one-hifi.com/wp-content/uploads/2014/05/award-2-50x50.jpg
  • http://www.one-hifi.com/wp-content/uploads/2014/05/award-3-50x50.jpg
  • http://www.one-hifi.com/wp-content/uploads/2014/05/award-4-50x50.jpg