Cena 1100 €

Tehničke karakteristike

provodnici visokokvalitetni posrebreni provodnici
izolacija provodnika PTFE
oklop oklop se sastoji od dva sloja gustog posrebrenog gajtana koji je efektan u širokom opsegu frekvencija
Tuned ARAY tehnologija izuzetno transparentna, i dinamički i naročito u pogledu detalja, boje tona i vrhova

Dokumenta