Cena 1500€

Tehničke karakteristike

provodnici masivni višestruki posrebreni provodnici od bakra bez primese kiseonika
konfiguracija pseudo-balanced/tuned ARAY
izolacija provodnika PTFE
oklop gust dvoslojni oklop efektan na ultra visokim frekvencijama
košuljica spoljašnja košuljica za damping vibracija

Dokumenta